Geschiedenis

In de prehistorie was het gebied van Salou en Vila Seca al bewoond, de eerste geschreven teksten waar Salou of Salauris in voorkomt dateren uit de 4e eeuw en wel van de hand van de Romeinse schrijver Avieno. De Romeinen vonden de baaien in Salou uitermate geschikt om met hun boten te vertrekken om meer gebieden te veroveren. Na de periode van de Romeinen en moren valt Salou onder het bezit van de Kerk van Tarragona. De 13e eeuw staat in het teken van de alliantie tussen Aragon en Catalunya om gezamenlijk te vechten tegen de Moren.

Op 6 september in het jaar 1229 vertrok de toenmalige Koning Jaume I, de veroveraar, vanuit de haven van Salou naar Mallorca om dit eiland te heroveren en te bevrijden van de moren. Het monument op de boulevard herinnert ons nog steeds aan dit feit en ook de belangrijkste boulevard van Salou draagt zijn naam (Paseo Jaume I). Dit monument werd plechtig ingehuldigd in 1965 en is nog steeds een belangrijk referentiepunt van het moderne Salou.

Vanaf de tweede helft van de 14e eeuw werden de levenscondities moeilijker in Salou en het werd er niet beter op als later ook de piraten en kapers de natuurlijke haven van Salou ontdekken en de haven het doel is van hun plunderingen. De bevolking trok weg uit Salou en daarom gaf de Aartsbisschop (Pere van Cardona) in 1530 opdracht tot het bouwen van een verdedigingstoren, tegenwoordig bekend onder de naam Torre Vella. Deze doet nu dienst als cultureel centrum dat vooral kunstvoorstellingen herbergt.

In het jaar 1766 werd de kerk van Santa Maria del Mar ingezegend en kort daarna de weg van Salou naar Reus aangelegd. In deze periode is de weelde en roem van Salou op zijn hoogst, maar dit leidt tot ruzies en strijd tussen de stad Reus en Vila Seca die beiden zeer geinteresseerd zijn in de goedlopende haven van Salou. De Kerk erkent het recht tot gebruik van de haven toe aan Vila Seca. Salou bleef altijd gekoppeld aan Vila Seca en vormde samen met laatstgenoemde een gemeente tot het toekennen van de scheiding van deze 2 plaatsen en de onafhankelijkheid van Salou op 30 oktober 1989. Sindsdien is 30 oktober in Salou een lokale feestdag.

In 1820 werd de pier aangelegd en bouwde men het kapiteinschap en de nieuwe douane in de Barcelonastraat die daarmee de hoofdstraat van Salou werd. Echter in 1856 werd de vuurtoren (Far) in Cap Salou in gebruik genomen en dat leidde direct tot verval van de haven van Salou en dus ook gedeeltelijk verval van deze gebouwen. In 1863 werd er begonnen met de bouw van een strandhuis op het Ponent strand, een prachtig gebouw wat helaas niet meer bestaat.

In 1865 werd het treinstation in gebruik genomen en ook het welbekende stoomtreintje (Carrilet) verbond vanaf dat moment Reus met Salou. Deze tram werd ingewijd in 1887 om de inwoners van Reus naar het strand te brengen. Rond deze tijd werden er door rijke edellieden uit Reus en Barcelona prachtige villa’s gebouwd in Salou. Deze zijn nu nog te bewonderen aan het begin van de huidige boulevard.

Vanaf het begin van de 20e eeuw onderging Salou een enorme urbanistische groei veroorzaakt door het toerisme die tot aan de dag van vandaag niet meer gestopt is.